Vodice
Izleti
Naslovna / Vodice / Izleti
 
NP KORNATI
Danas NP "Kornati" zauzima površinu od oko 220 km2 i uključuje ukupno 89 otoka, otočića i hridi s približno 185 km obalne crte. I pored ovog, relativno velikog broja otoka, kopneni dio parka čini tek manje od 1/4 ukupne površine, dok je sve ostalo morski ekosustav. Dojmljiv kontrast škrtog, naizgled polupustinjskog i negostoljubivog kopna s jedne strane, te biološki i geomorfološki vrlo raznolikog i bogatog podmorja s druge strane, jedna je od temeljnih odlika ovog prostora.
www.kornati.hr

NP KRKA
Najljepša krška rijeka Hrvatske, proglašena nacionalnim parkom od Knina do Skradina; duboki kanjoni usijecaju se u vapnenačke platoe; jezera; između mnoštva vodopada, najistaknutiji su Skradinski Buk i Roški slap. Između njih je otočić Visovac, s franjevačkim samostanom, smješten u točci gdje se rijeka proširuje u jezero.
Rijeka Krka privlači osebujnom ljepotom svog velikog kanjonskog i kaskadnog toka, ljepotom izvora, čudesnim tvorevinama sedre i bukova preko kojih voda pada u bujnim slapovima, protočnim jezerima, zelenim dolinama i područjima pod šumskim plaštom.
www.npkrka.hr

GRAD ŠIBENIK
Šibenik, najstariji samorodni hrvatski grad na Jadranu, nalazi se u najzaštićenijoj prirodnoj luci, posred istočne obale Jadranskog mora, prastarog mare Adriaticuma, na ušću ljepotice Krke, na izvorima bogate hrvatske povijesti, vjerojatno na mjestu gdje su neki od prvih doseljenih Hrvata ugledali plavo more, ćudljivo i lijepo, koje ih je vjekovima branilo i štitilo, hranilo i čuvalo.
Danas je Šibenik glavni je grad, kulturno-prosvjetno, administrativno i gospodarsko središte Županije šibensko-kninske.
www.sibenik.hr

NP PAKLENICA
Na površini od 96 km2, (na udaljenosti 110 km od Vodica) uz istočnu obalu Jadranskog mora pa do najviših vrhunaca Velebita, Vaganskog vrha (1757 m) i Svetog brda (1753 m), obilje je mnogobrojnih prirodnih osobitosti i fenomena, radi kojih je čitavo područje proglašeno nacionalnim parkom 1949. godine. S pravom, jer ovo je prostor jedinstvenog i neobičnog dodira mora i planine, bogat šumama bukve i crnog bora, dubokim kanjonima okomito urezanim u glavni greben Velebita, krškim oblicima, jedinstvenim krškim reljefom s brojnim špiljama i jamama. Ulazni, kanjonski dijelovi Male i Velike Paklenice, jedan su od temeljnih fenomena zbog svojih geoloških, hidroloških, krških, florističkih i faunističkih osobitosti. Potoci Velika i Mala Paklenica daju veliku vrijednost čitavom području, te ga značajnije obogaćuju, a u proljeće i jesen svojom bujičnom snagom i otapanjem vapnenca produbljuju kanjon. Oba kanjona, Velika s 14 i Mala Paklenica s 12 km, duboko su urezani u masiv južnog Velebita.
www.paklenica.hr

NP PLITVIČKA JEZERA
Prirodna svojstva područja Nacionalnog parka Plitvička jezera, osebujnost i osjetljivost tog jedinstvenog fenomena (na udaljenosti 190 km od Vodica), zaslužuju punu pozornost naših posjetitelja. Rekreativni vidik boravka i zadivljenost ljepotom krajolika koji osvaja svojom prirodnom raznolikošću i skladnošću oblika i boja u bilo kojem razdoblju godine, utemeljen je na mnogim međusobno minuciozno uvjetovanim, prirodnim obilježjima.
Niz od 16 stepenasto poredanih većih jezera i nekoliko manjih, odvojenih sedrenim barijerama, za koje je bilo odlučno razdoblje od posljednjih desetak tisuća godina, u kojima su vladali ekološki odnosi slični današnjima pogodni za taloženje sedre i nastanak jezera, temeljni su fenomeni Nacionalnog parka.
www.np-plitvicka-jezera.hr

 
  home // o hotelu // restaurant // sobe // vodice // kontakti eng // deu // fra // hrv
  Copyright © 2000 -2006 hotel sidro developed by lemax